Odjeli - Socijalna medicina

Socijalna medicina

Odjel za socijalnu medicinu ZZJZ Krapinsko-zagorske županije:
 • Prikuplja, kontrolira, obrađuje i analizira zdravstveno-statističke podatke (o radu primarne zdravstvene zaštite i utvrđenim bolestima i stanjima u toj djelatnosti, radu specijalističko-konzilijarne službe, bolnički liječenim osobama, kao i organizacijskoj strukturi i djelatnicima u zdravstvenom sustavu)
 • Prati zdravstveno stanje stanovništva
 • Prati demografske trendove
 • Pruža stručnu i metodološku pomoć zdravstvenim ustanovama i djelatnicima na terenu vezano uz poslove zdravstvene statistike
 • Prati i analizira kronične nezarazne bolesti
 • Radi na promicanju zdravog načina života putem medija i surađuje s drugim ustanovama
 • Sudjeluje u uobličavanju javno zdravstvene politike kroz sudjelovanje u programu «Rukovođenje i upravljanje za zdravlje» u sklopu kojeg je definiran županijski i plan za zdravlje i identificirani javnozdravstveni prioriteti
 • Sudjeluje u zdravstvenom informiranju putem medija
 • Izrađuje promotivno-edukativne materijale
 • Koordinira provođenje Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka dojke na županijskoj razini
 • Koordinira provođenje Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka debelog crijeva na županijskoj razini
 • U suradnji sa timom za zdravstvenu zaštitu žena i patronažnom sestrom DZ organizira i provodi tečaj za trudnice za koji je u Odjelu izrađen edukativni materijal
 • Surađuje s drugim institucijama i udrugama
Djelatnici:

Voditelj odjela:
Marina Stanković Gjuretek, dr. med. spec. javnog zdravstva
Natalija Mučnjak, dipl. sanit. ing.
Petra Ban, dipl. san. ing.

Tel. 049/ 221 644
Fax. 049/ 221 595
E-mail: javno.zdravstvo@zzjzkzz.hr

Odsjek za zaštitu mentalnog zdravlja i prevenciju ovisnosti:
Svetislav Joka, dipl. psih., klinički psiholog
E-mail: svetislav.joka@zzjzkzz.hr
Mob. 091 123 27 33

Tamara Bešenić, mag. psych.
E-mail: tamara.besenic@zzjzkzz.hr
Mob: 099 494 5638

Tel. 049 221 644
E-mail: prevencijakrapina@zzjzkzz.hr