Odjeli - Epidemiologija

Cjepna stanica

Planiranje i stručni nadzor pri provedbi obveznog cijepljenja prema kalendaru cijepljenja te distribucija cjepiva cjepiteljima na području županije.

Informiranje i provođenje specifičnih cijepljenja - protiv gripe, hepatitisa B, krpeljnog menongoencefalitisa, protiv pneumokoka i trbušnog tifusa.

Antirabična zaštita pučanstva, anketa i pregled osoba u kontaktu ili ozlijeđenih od bijesnih ili na bjesnoću sumnjivih životinja, cijepljenje, suradnja s nadležnom veterinarskom službom i kontinuirano pružanje zdravstvene zaštite putem antirabične ambulante – 24 h pripravnost epidemiologa.

Kemoprofilaksa i seroprofilaksa - primjena određenih sredstava kod zakonom određenih zaraznih bolesti (tuberkuloza, streptokokna i meningokokna bolest, infekcija hemophilus-om influenzae, tetanus, bjesnoća, hepatitis A i B i drugih bolesti prema epidemiološkoj indikaciji (krpeljni meningoencefalitis).

Zalaganje kod tijela uprave i samouprave za formiranjem higijeničarskih službi te suradnja s Uredom za zaštitu i spašavanje - Centar 112.