Obavijesti

Javnost rada - sudjelovanje na sjednicama Upravnog vijeća25.9.2017.


Neposredan uvid u rad Upravnog vijeća istodobno se može osigurati za najviše jednu osobu, uz njihovu prethodnu najavu za sudjelovanje na sjednici Upravnog vijeća.


Prethodnu najavu za sudjelovanje na sjednici možete poslati na e-mail: vanja.senjug@zzjzkzz.hr nakon objave poziva za sjednicu Upravnog vijeća na web stranici Zavoda.


O zahtjevu za sudjelovanje na sjednici odlučuje predsjednica Upravnog vijeća vodeći računa o redosljedu prijavljivanja.


Javnost rada može se isključiti u cijelosti ili djelomično u slučajevima određenim Zakonom.Objavljeno: 25.9.2017.


shad