Pristup informacijama - Ostvarivanje prava

Ostvarivanje prava


Zakon o pravu na pristup informacijama (Narodne novine 25/13, 85/15, 69/22) ima za cilj omogućiti pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Pravo na informaciju slijedom Zakona ostvaruje se podnošenjem zahtjeva putem potpuno ispunjenog Obrasca zahtjeva za pristup informacijama.

Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informacijama može se podnijeti:

- pisanim putem na adresu: Zavod za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije, Zlatar, I. G. Kovačića 1
- elektroničkim putem na adresu: vanja.senjug@zzjzkzz.hr
- osobno tajnici Zavoda radnim danom u vremenu od 8,00 do 15,00 sati.

Zahtjev za pristup informacijama, da bi bio valjan, obavezno mora sadržavati:

- izjavu stranke da se poziva na Zakon o pravu na pristup informacijama;
- naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi;
- podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije;
- ime i prezime i potpunu adresu stanovanja fizičke osobe koja podnosi zahtjev;
- tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište.

Nepotpuni zahtjevi ne mogu se uputiti u postupak.

Podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji, a u zahtjevu može predložiti i način na koji će tijelo javne vlasti učiniti informaciju dostupnom.

Službenica za informiranje Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije je Vanja Šenjug, mag. iur.

Telefon: 049/467-152
E-mail: vanja.senjug@zzjzkzz.hr

Za zamjenicu službenice za informiranje za vrijeme korištenja godišnjih odmora, bolovanja i druge spriječenosti za rad određuje se Valentina Kralj Trčak, struč. bacc. porezne struke.

Telefon: 049/467-152
E mail: valentina.kralj.trcak@zzjzkzz.hr


ikona
17.1.2024.  Službenik za informiranje   
dividerikona
29.12.2023.  Upitnik za samoprocjenu   
dividerikona
8.12.2022.  Naknada za pristup informacijama   
dividerikona
11.2.2022.  Algoritam škole   
dividerikona
18.3.2020.  Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije   
dividerikona
18.3.2020.  Zahtjev za ponovnu uporabu informacije   
dividerikona
18.3.2020.  Zahtjev za pristup informacijama   
dividerikona
27.9.2016.  Službenik za informiranje   
divider