O nama

O nama

Zavod za javno zdravstvo Krapinsko–zagorske županije je zdravstvena ustanova osnovana Odlukom poglavarstva Krapinsko-zagorske županije te je svojim radom započeo 1. lipnja 1996.godine sa sjedištem u Zlataru, I. G. Kovačića 1. Danas Zavod za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije predstavlja modernu ustanovu sa ispostavama u svim djelovima Krapinsko-zagorske županije. Osnovna djelatnost je prevencija i provođenje javnozdravstvenih programa ovisno o zdravstvenim prioritetima, a obavlja se kroz Odjele Zavoda.

Organizacijska struktura Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije:

 1. Ravnateljstvo
  • Ravnatelj
  • Zamjenik ravnatelja
  • Pomoćnik ravnatelja za kvalitetu
 2. Higijensko-epidemiološki odjel
  • Tim Krapina
  • Tim Zabok
  • Tim Zlatar
  • Odsjek za DDD
 3. Odjel za socijalnu medicinu i javno zdravstvo
  • Odsjek za medicinsku statistiku
  • Odsjek za promociju zdravlja i Nacionalne programe
  • Odsjek za zaštitu mentalnog zdravlja i prevenciju ovisnosti
 4. Odjel za školsku medicinu
  • Tim Krapina
  • Tim Oroslavje
  • Tim Zabok
  • Tim Zlatar
 5. Odjel za kliničku mikrobiologiju
 6. Odjel za zdravstvenu ekologiju
  • Odsjek za javnozdravstvenu mikrobiologiju
  • Odsjek za kemiju voda
  • Odsjek za kemiju namirnica, predmeta opće uporabe i zraka
 7. Služba za zajedničke poslove
  • Odjel za računovodstvo i financije
  • Odjel za pravne, kadrovske i opće poslove

Upravno vijeće:

1. Brigita Coha Blašković, dr. med. dent., predsjednica Upravnog vijeća, imenovana od strane osnivača,

2. Helena Smiljanec, dipl. soc. radnica, članica, imenovana od strane osnivača,

3. Branka Čekolj, dipl. oec., članica, imenovana od strane osnivača,

4. Husen Ramadani, dr. med., spec. školske medicine, član, predsjednik Stručnog vijeća Zavoda,

5. Zvonko Kudelić, lab. ing., član, predsjednik Radničkog vijeća Zavoda,

6. Irena Grden, struč. spec. komunikologije, članica, imenovana od strane osnivača,

7. Andrea Šupe Parun, dr. med. specijalist epidemiologije – imenovana od strane Vlade Republike Hrvatske.