Pristup informacijama - Izvori financiranja i financijski plan

Izvori financiranja i financijski planikona
27.12.2023.  Izmjene i dopune financijskog plana za 2023. godinu   
dividerikona
9.11.2023.  Financijski plan za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 202...   
dividerikona
4.11.2022.  Financijski plan za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 202...   
dividerikona
24.12.2021.  2. Rebalans Financijskog plana za 2021. godinu   
dividerikona
29.11.2021.  Financijski plan za 2022. godinu   
dividerikona
29.11.2021.  Rebalans Financijskog plana za 2021. godinu   
dividerikona
23.12.2020.  Financijski plan za 2021. godinu   
dividerikona
23.12.2020.  Financijski plan za 2021. godinu   
dividerikona
23.12.2020.  Rebalans Financijskog plana za 2020. godinu   
dividerikona
29.11.2019.  Financijski plan za 2020. godinu   
dividerikona
29.11.2019.  Rebalans Financijskog plana za 2019. godinu   
dividerikona
4.12.2018.  Financijski plan za 2019. godinu   
dividerikona
22.12.2017.  Financijski plan za 2018. godinu   
dividerikona
27.12.2016.  Financijski plan za 2017. godinu   
divider