Pristup informacijama - Godišnji programi i izvješća

Godišnji programi i izvješćaikona
17.5.2024.  Izvješće o trošenju sredstava za mjesec trava...   
dividerikona
24.4.2024.  Izvješće ravnatelja o radu Zavoda za 2023. godinu   
dividerikona
12.4.2024.  Izvješće o trošenju sredstava za mjesec o&...   
dividerikona
2.4.2024.  Izvršenje financijskog plana Zavoda za 2023. godinu   
dividerikona
19.3.2024.  Izvješće o trošenju sredstava za mjesec velja...   
dividerikona
26.2.2024.  Program rada Zavoda za 2023. godinu   
dividerikona
15.2.2024.  Izvješće o trošenju sredstava za mjesec sije&...   
dividerikona
5.2.2024.   Izvješće o financijskom poslovanju za 2023. godin...   
dividerikona
17.1.2024.  Informacija o sponzorstvima za 2023. godinu   
dividerikona
11.1.2024.  Godišnje izvješće o pravu na pristup informac...   
dividerikona
11.1.2024.  Godišnje izvješće o pravu na pristup informac...   
dividerikona
27.12.2023.  Program rada Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko - zagorske ...   
dividerikona
8.2.2023.  Izvješće o financijskom poslovanju za 2022. godinu...   
dividerikona
2.2.2023.  Godišnje izvješće o pravu na pristup informac...   
dividerikona
2.2.2023.  Godišnje izvješće o pravu na pristup informac...   
dividerikona
17.1.2023.  Informacija o sponzorstvima za 2022. godinu   
dividerikona
7.2.2022.   Referentna stranica Izvještaja proračuna, prora&#...   
dividerikona
7.2.2022.  Bilješke uz Izvješće o financijskom poslovanj...   
dividerikona
7.2.2022.  Izvješće o financijskom poslovanju za 2021. godinu...   
dividerikona
31.1.2022.   Izvješće o provedbi zakona o pravu na pristup in...   
dividerikona
16.1.2022.  Informacija o sponzorstvima za 2021. godinu   
dividerikona
1.3.2021.  Izvješće o radu Zavoda u 2020. godini   
dividerikona
8.2.2021.  Bilješke uz Izvješće o financijskom poslovanj...   
dividerikona
8.2.2021.  Izvješće o financijskom poslovanju za 2020. godinu...   
dividerikona
20.1.2021.  Godišnje izvješće o pravu na pristup informac...   
dividerikona
20.1.2021.  Godišnje izvješće o pravu na pristup informac...   
dividerikona
23.12.2020.  Program rada Zavoda za 2021. godinu   
dividerikona
9.3.2020.  Izvješće o radu Zavoda u 2019. godini   
dividerikona
12.2.2020.  Bilješke uz Izvješće o financijskom poslovanj...   
dividerikona
7.2.2020.  Izvješće o financijskom poslovanju za 2019. godinu...   
dividerikona
13.1.2020.  Godišnje izvješće o pravu na pristup informac...   
dividerikona
13.1.2020.  Godišnje izvješće o pravu na pristup informac...   
dividerikona
20.12.2019.  Program rada Zavoda za 2020. godinu   
dividerikona
9.3.2019.  Izvješće o radu Zavoda u 2018. godini   
dividerikona
7.2.2019.  Izvješće o financijskom poslovanju za 2018. godinu...   
dividerikona
23.1.2019.  Godišnje izvješće o pravu na pristup informac...   
dividerikona
20.12.2018.  Program rada Zavoda za 2019. godinu   
dividerikona
5.3.2018.  Izvješće o radu Zavoda u 2017. godini   
dividerikona
8.2.2018.  Izvješće o financijskom poslovanju za 2017. godinu...   
dividerikona
12.1.2018.  Godišnje izvješće o pravu na pristup informac...   
dividerikona
12.1.2018.  Godišnje izvješće o pravu na pristup informac...   
dividerikona
22.12.2017.  Program rada Zavoda za 2018. godinu   
dividerikona
9.2.2017.  Izvješće o radu Zavoda u 2016. godini   
dividerikona
7.2.2017.  Godišnje izvješće o pravu na pristup informac...   
dividerikona
5.2.2017.  Izvješće o financijskom poslovanju za 2016. godinu...   
dividerikona
26.12.2016.  Program rada Zavoda za 2017. godinu   
dividerikona
8.2.2016.  Izvješće o radu Zavoda u 2015. godini   
dividerikona
5.2.2016.  Izvješće o financijskom poslovanju za 2015. godinu...   
dividerikona
23.1.2016.  Godišnje izvjesce o pravu na pristup informacijama - 20...   
dividerikona
27.12.2015.  Program rada Zavoda za 2016. godinu   
dividerikona
9.2.2015.  Izvješće o financijskom poslovanju za 2014. godinu...   
dividerikona
8.1.2015.  Izvješće o radu Zavoda u 2014. godini   
divider