Odjeli - Mikrobiologija

Mikrobiologija

Mikrobiološki laboratorij obrađuje uzorke za preventivne i kurativne potrebe. Korisnici laboratorijskih usluga su:
 • ordinacije opće medicine
 • poliklinike
 • stacionarne zdravstvene ustanove
U mikrobiološkom laboratoriju se obavljaju slijedeće pretrage:
 • pretraga stolice na Salmonele i Šigele
 • pretraga stolice na Campylobacter
 • pretraga stolice na Rotavirus
 • pretraga stolice na Adenovirus
 • pretraga stolice na Yersinia ent.
 • pretraga stolice na Heliobacter pylori
 • bakteriološka pretraga urina ( broj klica i antibiogram )
 • bakteriološka pretraga iskašljaja ( izuzev TBC )
 • bakteriološka pretraga obriska očne spojnice
 • bakteriološka pretraga obriska uha ( zvukovoda )
 • bakteriološka pretraga upalnih procesa kože
 • bakteriološka pretraga obriska rane
 • bakteriološka pretraga obriska ždrijela ili nosa
 • bakteriološka pretraga obriska ždrijela na BHS
 • serološka identifikacija streptokoka
 • bakteriološka pretraga obriska uretre, vagine i cerviksa uterusa
 • bakteriološka pretraga ejakulata
 • bakteriološka pretraga punktata
 • hemokulture (aerobno i anaerobno )
 • bakteriološka pretraga na anaerobne bakterije
 • parasitološke pretrage stolice:
  • mikroskopski pregled nativnog preparata
  • mikropski pregled preparata obojenog Lugolovom otopinom
  • mikroskopski pregled nakon metode koncentracije
  • mikroskopski pregled perianalnog celofanskog otiska
 • serološke pretrage za:
  • hepatitis A
  • hepatitis B
  • hepatitis C
  • HIV

Kontakti

Radno vrijeme: 7 - 15h
Uzimanje uzoraka: 7.15 - 9.15h
Izdavanje nalaza: 12 - 14 h
Telefon: 049 / 221 - 596
E-mail: mikro.zabok@gmail.com