Vijesti

UPOZORENJE O HLADNOĆI ZA STARIJE OSOBE11.12.2012.


U prilogu se nalazi Upozorenje Referentnog centra Ministarstva zdravlja Hrvatske za zaštitu zdravlja starijih osoba - Centar za gerontologiju Zavoda za javno zdravstvo „Dr.Andrija Štampar.


Objavljeno: 11.12.2012.


shad
ikona
divider