Pristup informacijama - Opći akti i odluke

Opći akti i odluke



ikona
13.9.2023.  Pravilnik o jednostavnoj nabavi roba, radova i usluga u Zavo...   
dividerikona
21.7.2022.  Cjenik   
dividerikona
29.11.2021.  VI. Izmjene Cjenika Zavoda   
dividerikona
29.10.2021.  Poslovnik o radu Upravnog vijeća   
dividerikona
24.9.2021.  Obrazac za podnošenje pritužbi i prigovora na rad ...   
dividerikona
24.9.2021.  Postupak podnošenja pritužbi/prigovora na rad zdra...   
dividerikona
29.7.2021.  V. izmjene Cjenika Zavoda   
dividerikona
26.1.2021.  Izmjene Cjenika Zavoda   
dividerikona
24.2.2020.  Zahtjev za donaciju/sponzorstvo   
dividerikona
9.12.2019.  Pravilnik o donacijama i sponzorstvima   
dividerikona
2.10.2019.  Statut Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske žup...   
dividerikona
27.3.2019.  Izmjena Cjenika   
dividerikona
27.9.2017.  Cjenik   
dividerikona
27.9.2017.  Procedura stvaranja ugovornih obveza   
dividerikona
27.9.2017.  Procedura zaprimanja roba, radova i usluga   
dividerikona
27.9.2017.  Procedura zaprimanja, likvidacije i plaćanja račun...   
dividerikona
27.9.2017.  Procedura naplate prihoda   
dividerikona
23.6.2017.  Pravilnik o jednostavnoj nabavi   
divider