Vijesti

Nacionalni program ranog otkrivanja raka vrata maternice24.1.2013.


Ministarstvo zdravlja pokrenulo je Nacionalni program raog otkrivanja raka vrata maternice.
Provoditelji programa su Hrvatski zavod za javno zdravstvo(HZJZ), županijski zavodi za javno zdravstvo, ginekolozi u primarnoj zdravstvenoj zaštiti koji su ugovoreni sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje, citološki laboratoriji koji su ugovoreni sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje, Hrvatski zavod z zdravstveno osiguranje (HZZO), liječnici obiteljske medicine i patronažna služba.

Ciljevi programa

· Obuhvatiti 85% ciljne populacije programom ranog otkrivanja raka vrata maternice tijekom tri godina od početka programa
· Smanjiti pojavnost invazivnog raka vrata maternice za 60% u dobnoj skupini 25-64 godine 8 godina od početka programa
· Smanjiti smrtnost od invazivnog raka vrata maternice za 80% u dobnoj skupini 25-70 godina 13 godina od početka programa

Zavod za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije šalje pozivna pisma na kućne adrese žena koje su u dobi 25.- 64. godine, a posljednje tri godine nisu bile kod svog izabranog ginekologa.
U kuverti se nalazi pismo s uputom, kontakt podaci izabranog ginekologa, kupovnice (služe kao uputnice) za pregled i PAPA test kod ginekologa te edukativni letak.
Žene se naručuju na pregled kod izabranog ginekologa (u pozivu je naveden br. telefona ginekologa), a kod dolaska svakako moraju donijeti pozivno pismo.
Ukoliko je žena već obavila ginekološki pregled uz uzimanje PAPA testa kod drugog ginekologa, treba se javiti na kontakte koji se nalaze u pozivu.
U prvom krugu pozivanja pozvane su žene rođene 1948.-1953. godine koje u prethodne tri godine nisu bile na pregledu kod svog izabranog ginekologa.
Odazovite se pozivu!


Objavljeno: 24.1.2013.


shadfoto
ikona
divider