Vijesti

PRESELJENJE DIJELA ODJELA ZAVODA NA NOVU ADRESU U ZABOKU7.5.2013.


Na novu adresu u Zaboku, Zivtov trg 3, preselili su sljedeći Odjeli Zavoda: 1. Tim Higijensko-epidemiološkog odjela koji je djelovao na adresi Trg Dragutina Domjanića 6 u Zaboku, telefon: 049/221-643, 2. Tim Odjela za školsku medicinu koji je djelovao na adresi Trg Dragutina Domjanića 6 u Zaboku, telefon: 049/221-647, 3. Odjel za socijalnu medicinu i javno zdravstvo koji je djelovao na adresi I. G. Kovačića 1 u Zlataru, telefon:049/221-644 i 4. Centar za prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti koji je djelovao na adresi M. Crkvenca, Krapina. Napominjemo da ostali Timovi Higijensko-epidemiološkog odjela i Odjela za školsku medicinu i dalje rade na svojim starim adresama u Zlataru, Krapini i Oroslavju.


Objavljeno: 7.5.2013.


shad